MBI và lời giải của việc làm thế nào để Việt Nam có thể hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Năm 2015, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cùng Chính phủ Úc đã triển khai Sáng kiến Hỗ trợ Khu vực Tư nhân vùng Mê Kông (MBI). Dự án này chính là chất xúc tác thúc đẩy sự phát triển kinh tế của khu vực tư nhân tại các thị trường mới nổi ở khu vực Đông Nam Á, tập trung ở Campuchia, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, Myanmar và Việt Nam (CLMV). Chương trình nhằm cải thiện môi trường cho phép kinh doanh tại bốn thị trường ASEAN mới nổi này trong qua ba lĩnh vực trọng tâm:

  • Vận động doanh nghiệp: MBI tạo điều kiện cải thiện đối thoại riêng tư của Cộng đồng trong quá trình xây dựng và thực hiện các quy định kinh doanh của chính phủ và các chương trình hỗ trợ. MBI hợp tác với các hiệp hội và nhóm doanh nghiệp đại diện cho lợi ích của các doanh nhân trẻ, tập trung vào các doanh nhân nữ.
  • Tài chính thay thế: MBI hỗ trợ mở rộng quyền truy cập vào các dịch vụ tài chính cho các doanh nghiệp mới thành lập và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) bằng cách giới thiệu các doanh nghiệp này với các sản phẩm và dịch vụ tài chính thay thế. Điều này bao gồm công nghệ tài chính (FinTech) và đầu tư thiên thần.
  • Đổi mới: MBI thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái đổi mới bằng cách hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp và thương mại hóa công nghệ. Bài học chính sách được rút ra từ việc thí điểm các mô hình kinh doanh sáng tạo trong quan hệ đối tác với các công ty khởi nghiệp. Tại Việt Nam, MBI tập trung vào các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như tham gia trực tiếp với các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân và nhà đầu tư.

Ở cấp quốc gia, MBI đã hỗ trợ Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Luật Hỗ trợ DNNVV mới, được phê duyệt vào tháng 6 năm 2017. MBI tập trung các khuyến nghị để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ và chuyển giao công nghệ và chuyển giao công nghệ và đầu tư mạo hiểm.

Ở cấp thành phố, MBI đã làm việc với chính quyền địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng để thiết kế và thực hiện các chương trình hỗ trợ kinh doanh sáng tạo cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ. MBI hiện hợp tác với các đơn vị này để hỗ trợ triển khai các sáng kiến khác.

Chương trình Thử thách sáng tạo cùng công nghệ tài chính Việt Nam (Fintech Challenge Vietnam – FCV), đồng tổ chức với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đã được ra mắt vào năm 2018 và nhằm mục đích cung cấp cơ hội tăng trưởng và đầu tư cho các doanh nhân Việt Nam địa phương bằng cách thúc đẩy đổi mới trong FinTech. Năm ngoái, chương trình đã thu hút hơn 140 công ty FinTech (bao gồm 45 công ty Việt Nam và 96 công ty nước ngoài) từ 27 quốc gia. 7 người vào chung kết đã thí điểm các giải pháp của họ với các đối tác ngân hàng, bao gồm ứng dụng chấm điểm tín dụng (Kiu) đã đạt được hơn 25.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ. MBI đang chạy lại chương trình vào năm 2019 và cuộc gọi cho các ứng dụng vừa kết thúc.

Trả lời